Desserts

Cheese

Pear I Walnut I Olive oil I Balsamic vinegar I Raisin and nut bread

Parkheuvels Snickers © 2006

Chocolate I Peanut I Caramel I Nougatine         

Tangerine  

Lychee I Yuzu I Matcha I White chocolate I Pandan Ice Cream

Blood orange

Sabayon I Fennel I Cake I Lemongrass Ice Cream I Pistachio I Campari 

Passion fruit        

Dark chocolate I Abricot I Whiskey ice cream I Long pepper

 

 

010-43 60 766
Les Patrons Cuisiniers